Skip to main content

Board

The Board of SEAGE is as follows:
 

President: Mr Nikos Frantzeskakis (Agritourism Union of Crete)

Vice President: Mr Panagis Metaxatos (Agritourism Union of Ionian Islands)

Secretary General: Mr Panos Poulos (Agritourism Union of Peloponnese)

Deputy Secretary General: Mrs Korina Miliaraki (Agritourism Union of Crete)

Cashier: Mr Theodoros Vassileiou (Agritourism Union of Western Macedonia)

Member: Mrs Niki Dislia (Agritourism Union of Eastern Macedonia and Thrace)

State: Mr Manolis Chatzipanagiotou (Agritourism Union of Eastern Macedonia and Thrace)